Bytový podnik Myjava, spol. s r.o., skrátene BPM, s.r.o.